Skip to content
Rätt till ROT

Har du rätt till ROT-avdrag?

Arbeten som ger rätt till ROT-avdrag:

 • Ombyggnad och tillbyggnad av altan och uterum
  Arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av altan och uterum som är sammanbyggda med bostadshuset.
 • Nedgrävning av ledningar för bredband
  Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för bredband.
 • Tillbyggnad av carport och garage
  Arbetskostnad för tillbyggnad av carport och garage till befintligt småhus förutsatt att garaget eller carporten byggs ihop med huset.
 • Grävning och dränering
  Arbetskostnad för grävning och dränering av hus och grund.
 • Återställa marken efter dräneringsarbete
  Arbetskostnad för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört
 • Installation av infiltrationsanläggning och/eller infiltrationsbädd
  Arbetskostnaden för installation av infiltrationsanläggning och/eller infiltrationsbädd förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen.
 • Grävning av jordvärme
  Arbetskostnad för grävning av jordvärme förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden.
 • Indragning av kommunalt vatten och avlopp
  Arbetskostnaden för indragning av kommunalt vatten och avlopp till bostadshus.
 • Återställa marken efter indragning av kommunalt vatten
  Arbetskostnaden för att återställa marken efter indragning av kommunalt vatten ger rätt till skattereduktion.

Arbeten som INTE ger rätt till ROT-avdrag:

 • Anläggning av gräsmatta
  Arbetskostnad för anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.
 • Sten/marksättning i trädgården
  Arbetskostnaden för sten/marksättning i trädgården berättigar inte till ROT-avdrag
 • Arbete på utomhuspool
  Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion
 • Nybyggnation av fristående carport eller garage
  Arbetskostnad för nybyggnad av fristående carport eller garage ger inte rätt till skattereduktion.
 • Maskinkostnader
  Maskinkostnader räknas inte till arbetskostnad och ska därför inte ingå i underlaget för skattereduktion.
 • Arbetskostnad för staket och plank
  Arbetskostnad för staket och plank ger inte rätt till skattereduktion.

Verkar det krångligt?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. Då kan vi berätta vad vi kan hjälpa dig med som också ger dig rätt till skattereduktion (ROT-avdrag).